• Imprimeix

Missió conduir

Missió conduir

Vídeo i còmic que permeten aprofundir en la problemàtica de la mobilitat per motiu de missió. És un suport didàctic tant per als mateixos conductors professionals com per als tècnics de seguretat viària i de prevenció de riscos laborals.

L’objectiu és oferir un suport pedagògic per aprofundir en la problemàtica dels accidents de trànsit en jornada.

El vídeo està format per tres parts:

  1. La situació global del problema.
  2. Anàlisi dels factors de risc.
  3. Recomanacions i propostes de millora als diferents agents implicats. En aquest bloc es desenvolupen consells i recomanacions a les empreses, als treballadors i a les administracions per aconseguir una organització del transport laboral basada en criteris més racionals, on prevalgui la seguretat del treballador.

El format còmic, amb el nom Cròniques de la mobilitat. Missió conduir, va adreçat directament als conductors. Es tracta d’una història que recull conductes de risc habituals dels conductors en el temps de treball i proporciona pautes concretes de prevenció.

Data d'actualització:  12.11.2018