• Imprimeix

Anar i tornar de la feina

Anar i tornar de la feina

Material compost per un vídeo i un còmic de seguretat viària a l’entorn laboral. Se centra en la prevenció d’accidents en desplaçaments in itinere, és a dir, en anar i tornar de la feina.

El vídeo permet aprofundir en la problemàtica de la mobilitat per motiu in itinere i consta de tres blocs de treball. És un suport didàctic tant per als mateixos conductors com per als tècnics de seguretat viària i de prevenció de riscos laborals. 

Data d'actualització:  12.11.2018