• Imprimeix

Professorat

Des de la infantesa i al llarg de tota la vida, vivim en un entorn en què la mobilitat té un paper molt rellevant. Per això, l’educació per a la mobilitat segura és present als programes educatius.

Cada cicle i cada etapa educativa és una oportunitat per adquirir unes capacitats i competències que acompanyen el creixement personal dels infants i els joves, i que enllacen amb l’educació en valors, l’educació emocional i l’educació per a la salut.

Al nostre web trobareu materials que es poden utilitzar a diverses àrees i matèries. Són propostes que us permetran organitzar activitats entretingudes i participatives que afavoreixin la reflexió i l’esperit crític amb l’objectiu que l’alumnat aprengui a mantenir la seva qualitat de vida i la dels altres quan es desplaça per l’espai públic.

Data d'actualització:  12.11.2018