• Imprimeix

Mobilitat segura en el lleure educatiu

Mobilitat segura en el lleure educatiu

Aquesta guia de mobilitat segura es dirigeix als educadors i educadores d’activitats de lleure i persegueix un objectiu doble.

D’una banda, vol ser una guia manual que orienti de manera bàsica els educadors i educadores sobre com moure’s amb el seu grup de manera segura, tenint en compte que qualsevol activitat, per senzilla que sigui, comporta un risc que els monitors han de conèixer. Per això, quan el grup s’ha de desplaçar a peu o amb bicicleta o, fins i tot, quan ha de fer servir un mitjà de transport públic (tren, autobús, metro...), cal adoptar tot un seguit de mesures de seguretat que els responsables del grup han de conèixer.

D’altra banda, la guia també vol oferir recursos didàctics perquè educadors i educadores puguin treballar amb els seus grups diversos aspectes d’educació per a la mobilitat segura, que ajudin a sensibilitzar i millorar la seguretat d’infants i joves.

Data d'actualització:  04.12.2018