Subcapcalera
  • Imprimeix

Què és l'EDUMS?

L’EDUMS és l’educació per a la mobilitat segura. Inclou totes aquelles accions i recursos dissenyats perquè les persones desenvolupin les competències necessàries per a una mobilitat eficaç, és a dir, sostenible per al medi i segura per a tothom, i té com a finalitat que la persona sigui capaç d’exercir el seu dret a moure’s per l’espai públic respectant la seva salut i la dels altres.

  • Perquè totes les persones ens movem i circulem per les vies. Des dels més petits, fins al més grans, totes les persones fem ús de les vies públiques com a vianants, conductors o viatgers.

  • Per millorar la seguretat viària. Millorar la seguretat viària requereix un canvi i, sense educació, no hi ha canvi possible. L’aprenentatge de la mobilitat segura és el procés imprescindible per aconseguir-ho.

  • Per fomentar l’aprenentatge de comportament i actituds responsables, de protecció i preventives per aconseguir una mobilitat segura on es respecti la vida i la salut de les persones.

  • Per desenvolupar i augmentar la competència que la persona té en la seva mobilitat.

  • Perquè des de la infància ens cal aprendre tot un seguit d'hàbits i valors que ens desenvolupen una consciència cívica i ciutadana que afavoreix les relacions humanes en les vies públiques i que integra tots els principis que fomenten la convivència, la tolerància, la solidaritat, el respecte i la responsabilitat.
  • L’objectiu final és reduir el nombre de morts i lesionats en accident de trànsit a Catalunya, fins a aproximar-se al que s’anomena 'visió zero' de la seguretat viària, que també Europa ha apuntat com a fita a assolir l’any 2050: aconseguir l’accidentalitat zero en víctimes mortals i en víctimes greus amb seqüeles per a tota la vida.

  • Promoure un canvi cultural en la percepció de la importància de la seguretat viària i aprofundir en la idea que la responsabilitat sobre la seguretat viària és una qüestió que implica tots els actors, inclosos els ciutadans.

  • Promoure l’aprenentatge al llarg de la vida de conductes preventives i segures en la mobilitat.

  • Perquè per fer efectiva la prevenció, cal una intervenció multifocal: cal intervenir en el disseny de les vies, en les característiques i el manteniment dels vehicles, però també, i de forma molt principal, en el comportament de les persones.
Data d'actualització:  12.11.2018