Subcapcalera
  • Imprimeix

Educació al llarg de la vida

Com assenyalen les millors pràctiques en matèria de seguretat viària, l’educació i la formació al llarg de tota la vida de l’usuari són determinants per reduir l’accidentalitat.

El desenvolupament personal s'esdevé al llarg de tota la vida i va associat a molts aprenentatges, entre els quals hi ha la mobilitat segura.

Per aquest motiu, tots els agents socials (centres educatius i entitats de lleure, universitats, autoescoles i empreses, administracions locals, Generalitat, fundacions i associacions, monitors de les policies locals i mossos d’esquadra, etc.) hem de tenir com a objectiu prioritari el foment d'actituds viàries que vagin generant consciència ciutadana i comportaments encaminats a la convivència i a la mobilitat segura.

Promoure aquest aprenentatge ens permetrà incidir en la idea que la responsabilitat sobre la seguretat viària és una qüestió que ens implica a tots i totes.

Data d'actualització:  12.11.2018