Subcapcalera
  • Imprimeix

Competències

Des de fa alguns anys, hi ha un model que s’ha anat imposant tant en l’educació obligatòria com en l’educació universitària, i tant en la formació professional com en la definició de llocs de treball: és el model de gestió per competències.

Ser competent en la mobilitat segura vol dir ser capaç d’utilitzar les potencialitats que una persona té en l’ús de les vies públiques per moure’s d’una forma segura en l’entorn del trànsit, sigui com a vianant, com a passatger o com a conductor.

Les competències per a la mobilitat segura ens permeten saber quins coneixements, habilitats i actituds poden ajudar les persones a tenir un comportament més segur.

Les cinc competències del nostre model de prevenció son les següents:

  • Valoració de la seguretat, la vulnerabilitat i el risc: valoració de la seguretat, la vulnerabilitat i el risc. L’assoliment de la competència ens permet valorar la seguretat de les accions viàries, la probabilitat d’un accident i el dany propi o aliè que se’n pot derivar. El resum en forma de pregunta és: “Puc fer o puc fer-me mal?”.

  • Atenció, interacció i adaptació a l’entorn: aquesta competència ens permet percebre i seleccionar els estímuls significatius de l’entorn viari per tal d’adaptar-hi la nostra conducta, i respon a la pregunta: “Estic alerta i reacciono als canvis de l’entorn?”.

  • Gestió de les meves capacitats i els meus límits: es tracta, en aquest cas, de conèixer i valorar les meves capacitats actuals (físiques, psíquiques, psicofísiques, recursos, habilitats, etc.) per afrontar les situacions que el trànsit ens planteja. Respon a les preguntes: “Com estic? Què sé fer? Què puc fer amb seguretat?”.

  • Gestió de la influència: ens permet reconèixer i valorar la influència mútua entre les persones (influència, pressió de grup, cultura), tot prioritzant la seguretat. Respon a la pregunta: “Decideixo veritablement jo?”.

  • Gestió emocional: aquesta competència ens proposa reconèixer l’emoció que sento, acceptar-la i sospesar les conseqüències que l’emoció té sobre la seguretat de la meva mobilitat. Respon a la pregunta: “Què sento i quines conseqüències té el que sento per a la mobilitat?”.
Data d'actualització:  12.11.2018