• Imprimeix

Camins escolars

Els projectes de camí escolar són iniciatives per fomentar que infants i joves facin el seu recorregut diari de casa a l’escola a peu o amb bicicleta i de manera autònoma, és a dir, sense acompanyament adult.

Tot i que aquest sigui l’objectiu fonamental, els camins escolars són també un bon punt de partida per abordar reptes més amplis que han d’afrontar els nostres pobles i ciutats, com són l’assoliment d’un model de mobilitat més sostenible i la reflexió respecte al dret dels infants a la ciutat.

Trobareu més informació al dossier tècnic.

Data d'actualització:  12.11.2018