• Imprimeix

Bicicletes

Ciclistes i conductors, responsabilitat compartida

Conduint... Pedalant...

Els ciclistes, juntament amb els vianants i els motoristes, són els usuaris més vulnerables a les ciutats i les carreteres. Conductors i ciclistes comparteixen el trànsit per la xarxa viària del país i estan obligats a entendre’s i a conviure d’una manera respectuosa.

Els conductors han de saber i respectar que els ciclistes poden circular en columnes dobles i que, per avançar-los, s’ha de mantenir una distància lateral mínima d’1,5 metres, i que es pot trepitjar la línia contínua, si cal.

Els ciclistes han de respectar els senyals de trànsit i els semàfors, no utilitzar el mòbil mentre van sobre la bici, no portar auriculars i evitar fer moviments imprudents entre cotxes, motos i autobusos. A la carretera, han de circular preferentment pel voral. En definitiva, es tracta que adoptin actituds autoprotectores que augmentin la seva seguretat.

Data d'actualització:  12.11.2018