Programa d'educació per a la mobilitat segura


Com treballem les competències bàsiques a través dels materials d’educació per a la mobilitat segura
La finalitat dels materials proposats és proporcionar al professorat materials motivadors i atractius que facilitin el treball a l’aula de tots els aspectes relacionats amb la mobilitat segura. Els materials estimulen l'alumnat a adquirir bons hàbits en aquesta mobilitat segura que contribueixin a fer del lloc on viuen un entorn més humà, tranquil i acollidor.

Constitueixen una proposta pedagògica que, a través de la consciència, l’anàlisi, la creació, l’argumentació i la consolidació, facilita als nens i nenes la possibilitat d’adquirir conductes més segures i socialment més útils amb èmfasi en les eines que ens serveixen per conviure.

La metodologia de treball d’aquests materials contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques:

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA
- S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió per construir el coneixement de forma compartida.
- El diàleg, l’empatia, la cooperació i el treball col•laboratiu es converteixen en mitjans essencials per construir la societat.
- S’adquireixen coneixements, habilitats i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.
- Es construeixen, s’accepten i es posen en pràctica tot un seguit de normes de convivència d’acord amb els valors democràtics.
- Es contextualitzen els problemes socials i es resolen a través del pensament racional i creatiu.

COMPETÈNCIA D'AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
- S’adquireixen valors i actituds personals com són l’autoestima, la responsabilitat, el coneixement d’un mateix, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir i d’afrontar els riscos i els problemes, l'assertivitat, etc.
- Es fomenta l’adquisició d’una actitud positiva cap al canvi i la innovació: flexibilitat de plantejaments.

COMPETÈNCIA D'APRENDRE A APRENDRE
- Es desenvolupen estratègies per resoldre problemes.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
- S’adquireixen actituds de responsabilitat i respecte cap als altres i cap a un mateix.

Avís legal | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya